Samtale med sagsbehandleren

Opdateret d. 29. juni 2017

Fakta:

 • Sagsbehandleren kontakter dig, inden du har været syg i 8 uger
 • Samtalerne med sagsbehandleren skal have særlig fokus på, at du kan blive ved med at arbejde, det kan for eksempel være, at du skal vende delvist tilbage til dit arbejde, have genoptræning, hjælpemidler, skånehensyn mm.
 • Din sagsbehandler skal sikre, at du bliver inddraget i behandlingen af din sag. Sagsbehandleren skal også inddrage andre relevante personer, for eksempel din arbejdsplads, din læge, din arbejdsløshedskasse, din faglige organisation, kommunen og hospitalet
 • Sagsbehandleren har pligt til at vurdere, om du har behov for anden hjælp, for eksempel ressourceforløb, revalidering, fleksjob eller førtidspension, og skal i den forbindelse tilbyde rådgivning og vejledning
 • Kommunen kan overdrage samtalerne til et privat firma, men kommunen har stadigvæk ansvar for indsatsen
 • Standby-ordning. Hvis din sygdom er alvorlig (fx livstruende) og du på grund af sygdommen ikke har muligheden for at møde til samtaler med din sagsbehandler, kan du få en standby-ordning. Så skal du ikke deltage i samtaler eller aktive tilbud. Hvorvidt du er omfattet af standby-ordningen er en konkret vurdering i hver enkelt tilfælde

Gode råd:

 • Forbered dig på samtalerne med sagsbehandleren. Skriv dine spørgsmål og bekymringer ned
 • Tag en bisidder med, hvis du har behov for det
 • Ved langvarig sygdom kan der etableres en rundbordssamtale
 • Ved en rundbordssamtale drøfter du, din chef, tillidsrepræsentant, sagsbehandler, læge eller andre relevante parter mulige løsninger på din sygdom og arbejdssituation
 • Få altid tydelige begrundelser på kommunale krav og få afgørelser skriftligt med klagevejledning
 • Afslut samtalen med en aftale om, hvornår I skal snakke sammen igen. Klarlæg de gensidige forventninger i perioden
 • Føler du dig presset til at genoptage dit arbejde for tidligt, må du sige fra. Det er vigtigt, at din sagsbehandler ved, hvor du står, og om det er realistisk, at du kan genoptage arbejdet på et bestemt tidspunkt
 • Hvis du synes, at der sker for lidt fra kommunens side, må du selv tage initiativ til samtaler om for eksempel revalidering, træning eller anden støtte, som kan bringe dig hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet
 • Du har ret til at se, hvad din sagsbehandler skriver om dig. Du kan begære aktindsigt mundtligt eller skriftligt, fx ved at sende en mail
 • Du er ikke forpligtet til at opholde dig på din bopæl under sygdom, men som hovedregel skal du opholde dig her i landet, og du har ansvaret for at du kan modtage e-post

 FOA Metal HK Danmark 3F