Ændringer af sygedagpengeloven 1. juli 2014 og 1. januar 2015
Sygeguide.dk vil fortsat give svar på mange af dine spørgsmål. Siden vil snarest blive ajourført, således at de nye ændringer bliver indarbejdet. Du kan se mere om lovændringerne på følgende sider: Pjece HK DANMARK og Orientering fra Beskæftigelsesministeriet

Løn under sygdom

Opdateret d. 20. september 2009

Mange overenskomster har regler om løn under sygdom.

Hvornår og hvor længe du har ret til løn under sygdom er afhængig af din overenskomst.

Hvis du er ansat som funktionær, har du ret til løn under sygdom fra den 1. sygedag.

Såfremt du er i tvivl, kan du spørge din tillidsrepræsentant eller din fagforening.


 FOA Metal HK Danmark 3F