Kategori 3

Opdateret d. 16. december 2014

Det er sikkert, at jeg vil være syg længe

Fakta:

  • Din sagsbehandler skal kontakte dig, inden du har været syg i 8 uger
  • Derefter skal sagsbehandleren mindst hver 3. måned følge op på, hvordan det går
  • Ved alvorlig sygdom, hvor kontakt ikke er hensigtsmæssig eller mulig, foregår opfølgningen uden kontakt til sygemeldte (Standby-ordning)
  • Ved opfølgningen skal der tages hensyn til din helbredstilstand

Gode råd:

  • Du skal kun acceptere at blive placeret i kategori 3, hvis du er overbevist om, at du ikke kan vende tilbage til dit job inden for rimelig tid. Kommunerne er ikke forpligtet til at være specielt aktive for at hjælpe denne gruppe
  • Derfor kan du selv tage initiativ til at blive flyttet til kategori 2, hvis der opstår usikkerhed omkring din helbreds- og arbejdssituation

 FOA Metal HK Danmark 3F