Hvis du er blevet syg som arbejdsløs

Opdateret d. 9. december 2014

Er du arbejdsløs, fortsætter du med at medtage arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom. Derefter overgår udbetalingen til kommunen.

Samme regler gælder når du modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse.


 FOA Metal HK Danmark 3F