Graviditet

Opdateret d. 16. december 2014

Opstår der gener i forbindelse med graviditet som medfører, at du ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, skal du sygemelde dig og oplyse, at sygemeldingen skyldes graviditetsgener.

Sygemelding sker både til din arbejdsløshedskasse og jobcentret i din kommune.

Arbejdsløshedskassen sender dig blanketten: Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption som du skal udfylde og sende videre til din kommune.

  • Vær opmærksom på, at når du sygemeldes med graviditetsgener som årsag, sker der ikke forkortelse af den periode du kan modtage dagpenge fra arbejdsløshedskassen

Når du går til og fra barselsorlov, skal du ligeledes orientere din arbejdsløshedskasse og jobcentret.


 FOA Metal HK Danmark 3F