Hvis en kollega er blevet syg

Opdateret d. 2. december 2014

Hvad kan arbejdspladsen gøre?

På arbejdspladsen bør kolleger, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsgivere skabe et arbejdsmiljø, der mindsker sygefraværet. Sygefravær kan få store konsekvenser for både den berørte medarbejder, for arbejdspladsen og for kollegerne. Undersøgelser viser, at 12 % af dem, der er sygefraværende over 12 uger, aldrig kommer i arbejde igen.

Men sygefravær kan ikke undgås. Det er vigtigt at vide, hvordan du hjælper dine syge kolleger.


 FOA Metal HK Danmark 3F