Klage til Ankestyrelsen

Opdateret d. 9. december 2014

Ankestyrelsen er første og eneste klageinstans.

Din klage skal fortsat sendes til kommunen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, vil kommunen sende klage og sagens oplysninger videre til Ankestyrelsen.


 FOA Metal HK Danmark 3F