Aktive tilbud

Opdateret d. 29. juni 2017

Fakta:

 • Kommunen kan kun iværksætte aktive tilbud, hvis det kan fremme arbejdsfastholdelse og hurtig tilbagevenden til arbejdet
 • Indsatsen skal tilpasses dine forudsætninger, behov, helbredstilstand og ressourcer
 • Forventer du gradvist at vende tilbage til arbejdet, kan der ikke gives aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Tilbud må ikke modvirke helbredelsen
 • Kommunen er forpligtiget til at kontakte din læge, såfremt du mener, at kommunens tilbud er uforeneligt med din helbredstilstand og dit behandlingsforløb
 • Aktive tilbud kan være
  • Vejledning og opkvalificering. Eksempelvis korte kurser, afklaringsforløb og fysisk træning
  • Virksomhedspraktik. Eventuelt hos din egen arbejdsgiver, hvis du ikke er klar til delvis raskmelding
  • Ansættelse med løntilskud. Dog ikke når du i forvejen er i beskæftigelse
  • Mentorordning

Gode Råd:

 • Hold fokus på, at de tilbud kommunen giver dig, altid skal rette sig mod at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet
 • Aktive tilbud har ikke til formål at kontrollere, hvor syg du er
 • Læg selv planen for, hvorledes du kan vende tilbage til arbejdslivet. Eventuelt sammen med din arbejdsgiver og tillidsvalgte
 • De tilbud du får skal være en del af ‘Min Plan’. Her beskrives  de møder, aktiviteter, samtaler mv., der skal bringe dig tættere på job
 • Brug din mulighed for at få kommunen til at kontakte egen læge såfremt du er i tvivl

 FOA Metal HK Danmark 3F