Arbejdsskade

Opdateret d. 7. januar 2015

Fakta

Hvis du er sygemeldt grundet en arbejdsskade, skal du være opmærksom på, om arbejdsskaden er blevet anmeldt til Arbejdstilsynet og til Arbejdsskadestyrelsen.

Hvis du ønsker at søge erstatning, skal arbejdsskaden anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen.

I arbejdsskadeloven skelnes mellem:

  • Arbejdsulykke og
  • Arbejdsbetinget sygdom

Arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage på dit arbejde.

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykken til sit forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen, som vurderer, om din skade er omfattet af loven og om du har ret til erstatning.

Erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid.

Din læge og tandlæge har pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdsskadestyrelsen, hvis der blot er mistanke om, at det er en erhvervssygdom.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt din sygdom skyldes en arbejdsskade, kan du blive henvist til undersøgelse på en arbejdsmedicinsk klinik.

De arbejdsmedicinske klinikker er placeret på sygehusene i regionerne og kan undersøge om arbejdsmiljøet er årsag til din sygdom.

Du kan blive henvist til arbejdsmedicinsk klinik af din læge, din arbejdsmiljøorganisation eller din faglige organisation.

Såfremt din arbejdsskade ikke anmeldes af arbejdsgiver eller læge, skal du være opmærksom på, at du selv kan anmelde skaden til Arbejdsskadestyrelsen. Fristen er et år fra skadedatoen eller fra du får kendskab til, at du kan have en erhvervssygdom.

Gode råd:

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre ved en arbejdsskade, kan du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant eller din fagforening.

Forlængelse af sygedagpenge ved arbejdsskade

Der er mulighed for at få forlænget dine sygedagpenge efter 22 ugers sygdom, hvis du har en arbejdsskade:

  • Din arbejdsskade skal være anmeldt
  • Forlængelse grundet arbejdsskade er kun muligt indtil der første gang træffes afgørelse om erhvervsevnetab
  • Du er sygemeldt grundet følgerne efter arbejdsskaden
  • Du skal fortsat opfylde sygedagpengelovens almindelige betingelser for at være sygemeldt (uarbejdsdygtig)

 


 FOA Metal HK Danmark 3F