Lægeerklæringer

Opdateret d. 16. juni 2015

Fakta:

Lægeerklæring til arbejdsgiveren:

 • “Tro- og love-erklæring” på 2. sygedag erstatter ikke en lægeerklæring
 • Din arbejdsgiver kan forlange at få en bekræftelse fra din læge om at det er korrekt, at du er syg samt varigheden af sygdomsperioden. Denne udtalelse fra din læge kaldes en “fri attest”, og betales af din arbejdsgiver
 • Din leder udfylder sammen med dig første del af en lægeerklæring, også kaldet en mulighedserklæring. Den skal du tage med til din læge
 • Erklæringen består af to dele. Første del udfylder og underskriver du sammen med din arbejdsgiver. Anden del udfylder du sammen med din læge
 • Formålet er at fastholde medarbejderen i arbejde. Eksempelvis ved delvis genoptagelse af arbejdet, eller etablering af skånehensyn
 • Du har pligt til at deltage når din arbejdsgiver ønsker en mulighedserklæring. Dog kun såfremt du er i stand til det under hensyntagen til din sygdom
 • Udgifter til mulighedserklæringen betales af arbejdsgiveren
 • Du får den færdige erklæring udleveret af din læge, og skal selv aflevere den til din arbejdsgiver
 • Der skal være en rimelig frist for aflevering til arbejdsgiver, fx 14 dage

Lægeerklæring til kommunen:

 • Efter 8 ugers sygdom skal kommunen indhente Lægeattest fra din læge

Funktionær:

 • Arbejdsgiveren kan efter 14 dages sygdom kræve speciallægeerklæring om forventet varighed. Arbejdsgiveren skal betale attesten

Gode råd:

 • Du har ret til at få en kopi af lægeerklæringerne fra kommunen
 • Hvis der er forhold i lægeerklæringerne, som du er utilfreds med – eller hvis du ønsker at supplere erklæringerne – kan du selv skrive dine kommentarer til din sagsbehandler

 FOA Metal HK Danmark 3F