Opfølgning og lægeerklæringer

Opdateret d. 24. april 2015

Opfølgning:

 • Når kommunen modtager en anmeldelse om sygefravær, fremsendes et oplysningsskema
 • Du skal udfylde oplysningsskemaet om sygdommens karakter, og hvis kommunen ønsker det, få en lægeerklæring
 • Du skal svare senest 8 dage efter oplysningsskemaet er afsendt
 • På baggrund af oplysningsskemaet, eventuel lægeerklæring med videre, skal kommunen fastlægge den fremtidige opfølgning

Lægeerklæring til arbejdsgiveren:

 • “Tro- og love-erklæring” på 2. sygedag erstatter ikke en lægeerklæring
 • Din arbejdsgiver kan forlange at få en bekræftelse fra din læge om at det er korrekt, at du er syg samt varigheden af sygdomsperioden. Denne udtalelse fra din læge kalden en “fri attest“, og betales af din arbejdsgiver
 • Din leder udfylder sammen med dig første del af en lægeerklæring også kaldet mulighedserklæringDen skal du tage med til din læge
 • Formålet er at fastholde dig i arbejde. Eksempelvis ved delvis genoptagelse af arbejdet, eller etablering af skånehensyn
 • Du har pligt til at deltage når din arbejdsgiver ønsker en mulighedserklæring. Dog kun såfremt du er i stand til det under hensyntagen til din sygdom
 • Udgiften til mulighedserklæringen betales af arbejdsgiveren
 • Du får den færdige erklæring udleveret af din læge, og skal selv aflevere den til din arbejdsgiver
 • Der skal være en rimelig frist for aflevering til arbejdsgiver, fx 14 dage

Funktionær:

 • Arbejdsgiveren kan efter 14 dages sygdom kræve erklæring fra speciallæge om forventet varighed. Arbejdsgiveren skal betale attesten

Gode råd:

 • Du har ret til at få en kopi af lægeerklæringerne fra kommunen
 • Hvis der er forhold i lægeerklæringerne, som du er utilfreds med – eller hvis du ønsker at supplere erklæringerne – kan du selv skrive dine kommentarer til din sagsbehandler

 

 

 


 FOA Metal HK Danmark 3F