Ophør af sygedagpenge

Opdateret d. 17. december 2014

Når sygedagpengeperioden udløber (revurderingstidspunktet på 22 uger) og perioden ikke kan forlænges, og du fortsat er uarbejdsdygtig, overgår du til jobafklaringsforløb. Sygedagpenge ophører, og i stedet udbetales ressourceforløbsydelse.

Fakta:

  • Sygedagpenge udbetales under sygefravær
  • Du modtager et oplysningsskema fra kommunen, som sendes udfyldt tilbage inden 8 dage. Ved senere aflevering kan sygedagpengene blive standset, indtil du afleverer skemaet
  • Hvis du arbejder delvist, mens du er syg, kan du få supplerende sygedagpenge
  • Sygedagpengene kan ophøre, hvis du uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning, herunder i tilbud og møder mv. Efter 22 ugers sygdom kan sygedagpengene kun forlænges, når bestemte kriterier er opfyldt. Se afsnittet “Syge mere end 22 uger
  • Sygedagpengene kan ophøre, hvis du mod lægens opfordring afviser at lade dig indlægge på sygehus, eller modtage relevant lægebehandling, optræning mv.
  • I perioden fra 1. juli 2014 til 30. juni 2016 kan du afvise at modtage visse former for lægebehandling, uden at miste dine sygedagpenge

Gode råd:

  • Senest 2 uger inden dagpengene ophører, skal din sagsbehandler vurdere, hvordan du kan få dine sygedagpenge forlænget, om du er arbejdsdygtig og dermed får stoppet dine sygedagpenge, eller om du fortsat er uarbejdsdygtig og skal overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Hvis kommunen stopper udbetalingen af sygedagpenge, har du altid krav på at få en begrundelse. Begrundelsen skal indeholde en vejledning om, hvordan du kan klage over afgørelsen
  • Inden kommunen træffer sin afgørelse, skal du selv høres, og du skal have indsigt i dine egne papirer og din sag
  • Hvis du skal overgå til et jobafklaringsforløb, skal du til møde med kommunens rehabiliteringsteam inden 4 uger med henblik på at vurdere hvilke initiativer der kan sættes i gang for dig. Du kan tage en bisidder med til mødet
  • Hvis du ikke kan genoptage arbejdet eller som ledig ikke står fuldt til rådighed i arbejdsløshedskassen, skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller din fagforening snarest muligt

 FOA Metal HK Danmark 3F