Rehabiliteringsteam

Opdateret d. 17. december 2014

Alle kommuner har et rehabiliteringsteam, der skal behandle sager om ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob og førtidspension. Teamet skal sikre, at alle i ressourceforløb og jobafklaringsforløb får en skræddersyet og tværfaglig indsats på tværs af beskæftigelses-, social-, uddannelses- og sundhedsområdet.

Hvem er i teamet?

Rehabiliteringsteamet består af repræsentanter fra relevante dele af kommunen, herunder:

  • Beskæftigelsesområdet
  • Socialområdet, herunder socialpsykiatrien
  • Sundhedsområdet
  • Undervisningsområdet (skal kun være repræsenteret, hvis det er relevant)

Derudover sidder der en repræsentant fra regionen med i teamet – en såkaldt sundhedskoordinator – som fx kan være en læge med speciale i socialmedicin.

Du deltager i rehabiliteringsteamets møder

Din sagsbehandler skal inddrage dig i forberedelsen til, at din sag bliver forelagt rehabiliteringsteamet.

Hvis du skal have behandlet en sag i rehabiliteringsteamet, deltager du sammen med din sagsbehandler. Der er også mulighed for at  tage en bisidder med.

Rehabiliteringsteamet anbefaler og indstiller til kommunen hvilken indsats du skal have i dit ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Rehabiliteringsteamet anbefaler og indstiller til kommunen, hvis de finder, at du skal tilbydes et fleksjob eller førtidspension.

MEN rehabiliteringsteamet har ikke kompetence til at beslutte, hvilken indsats du skal have. Det er den ansvarlige kommunale forvaltning der træffer afgørelse om, hvad du skal tilbydes. Du kan ikke klage over at få et ressourceforløb, men du kan altid klage over de indsatser du bliver tilbudt i dit ressourceforløb.

Den indsats du skal have som del af dit ressourceforløb eller jobafklaringsforløb beskrives i rehabiliteringsdelens indsatsdel. Det kan være fysioterapi, virksomhedspraktik, mentor, stresshåndteringskurser med videre.


 FOA Metal HK Danmark 3F