Sygdom under graviditet

Opdateret d. 9. december 2014

Graviditetsundersøgelse

Skal du til en almindelig graviditetsundersøgelse, har du ret til sygedagpenge eller løn fra din arbejdsgiver, men kun hvis det ikke er muligt at lægge undersøgelsen uden for arbejdstid. I nogle overenskomster eller lokalaftaler på arbejdspladserne har man forhandlet sig frem til fuld løn, når man går til graviditetsundersøgelse.

Funktionæransatte har ret til fuld løn.

Syg under graviditet

Er du syg under graviditeten, fx på grund af en bækkenløsning, sidestilles graviditetsbetinget sygdom med almindelig sygdom, og du skal opfylde de regler, der er beskrevet i guiden, for at få sygedagpenge eller løn under sygdom.

Funktionærer skal være opmærksomme på, at sygdom under graviditet ikke tæller med ved opgørelse af 120 dages fravær.

Arbejde med risiko for den gravide

Hvis du har et arbejde, der medfører risiko for din graviditet (dit fosters sikkerhed og sundhed) skal denne risiko fjernes. Det kan ske ved at du fx omplaceres til andet arbejde eller der laves andre foranstaltninger på dit job. Hvis det ikke er muligt at gøre arbejdspladsen sikker, og det heller ikke er muligt at omplacere dig, har du krav på at blive hjemsendt med fuld løn indtil fire uger før fødslen. Herefter går du på almindelig barselsdagpenge eller det du har ret til efter din overenskomst.

Funktionærer har krav på halv løn 4 uger før og 14 uger efter fødsel suppleret med halve barselsdagpenge.

Arbejdsmedicinsk Klinik i din region kan eventuelt inddrages for at sikre, at arbejdspladsforholdene er forsvarlige i forhold til graviditet.

Attester vedrørende sygdom i forbindelse med graviditet eller risiko for fosterskader

Anmodning om attest vedrørende sygdom i forbindelse med graviditet eller risiko for fosterskader (på grund af arbejdets særlige karakter) (LÆ 231)

Attest vedrørende sygdom i forbindelse med graviditet eller risiko for fosterskader (LÆ 235)


 FOA Metal HK Danmark 3F