Sygesamtale med arbejdsgiver

Opdateret d. 29. juni 2017

Fakta:

 • Mange arbejdspladser har en lokal sygefraværspolitik, som du skal overholde
 • Arbejdsgiveren skal inden 4 uger holde en samtale med dig
 • Deltager du ikke i samtalen, har det ikke konsekvenser for retten til sygedagpenge. Undgå dog at melde afbud til sygefraværssamtaler uden din læges opbakning
 • Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår du kan vende tilbage til arbejdet
 • Samtalen kan handle om gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen, specielle skånehensyn, ændrede arbejdsopgaver, hvilemuligheder, hjemmearbejde mv.
 • Forventes fraværet at vare mere end 8 uger, kan du sammen med din arbejdsgiver udarbejde en fastholdelsesplan
 • Fastholdelsesplanen skal medbringes ved samtale med den kommunale sagsbehandler
 • Arbejdsgiveren kan afslå at udarbejde en fastholdelsesplan
 • Arbejdsgiveren kan forlange en lægeerklæring, en såkaldt mulighedserklæring. Den handler om, hvordan du kan komme tilbage til arbejdet. Mulighedserklæringen består af to dele. Den første del udfyldes på baggrund af samtale mellem dig og din arbejdsgiver. Anden del udfylder egen læge. Arbejdsgiver kan også forlange andre lægeerklæringer
 • Deltager du ikke i samtale vedrørende en mulighedserklæring, bortfalder dine sygedagpenge eller refusionen til din arbejdsgiver, når du får løn under sygdom

Gode råd:

 • Almindeligvis er det en god ide, at deltage i 4-ugers samtalen med arbejdsgiveren
 • Ved samtalen kan du få bistand af din tillidsrepræsentant eller en anden bisidder
 • Du er ikke forpligtiget til at oplyse din arbejdsgiver om, hvad du fejler
 • Du skal ikke lade dig presse til at deltage i en samtale. Eksempelvis når fraværet skyldes samarbejdsproblemer eller chikane fra ledelsen. I sådanne tilfælde skal du kontakte din fagforening
 • Hold fast i, at samtalen kommer til at handle om, hvorledes du kan vende tilbage til arbejdet, når du selv synes, at du magter det
 • Det er en omsorgssamtale – ikke en tjenstlig samtale
 • Samtalen skal tage udgangspunkt i din situation. Ikke i arbejdsgiverens problemer med at skaffe arbejdskraft
 • Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver ikke må gennemføre væsentlige ændringer af dine arbejdsopgaver, hvis du ikke selv ønsker det. For eksempel flytte dig fra kontorarbejde til køkkenarbejde
 • Ved længerevarende sygdom er det en god hjælp at få udarbejdet en fastholdelsesplan
 • Fastholdelsesplanen skal medvirke til, at der bliver etableret samarbejde mellem din arbejdsgiver og kommunen, således at du kan få den nødvendige støtte til at forblive i arbejde
 • Opstår der problemer ved kontakten til din arbejdsgiver omkring samtalerne under en sygdomsperiode, skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening

Hurtigere opfølgning med fast-track:

 • Med en fast-track-ordning er kommunen forpligtet til at yde en hurtigere opfølgning
 • Du og/eller din arbejdsgiver kan anmode kommunen om en fast-track-opfølgning, hvis du ikke forventes raskmeldt indenfor 8 uger fra første fraværsdag
 • Hvis du ikke ønsker en fast-track-ordning, kan du takke nej
 • Hvis du ønsker en hurtigere opfølgning (fast-track), bliver du bedt om at gå til din læge. Lægen skal foretage en vurdering af dine muligheder for at vende tilbage til arbejdet samt beskrive eventuelle skånehensyn

 


 FOA Metal HK Danmark 3F