§ 56 aftaler. Kronisk sygdom

Opdateret d. 17. december 2014

Hvis du ofte er fraværende på grund af langvarig eller kronisk sygdom, kan arbejdsgiveren få refunderet sygedagpenge fra den 1. sygedag.

Det kræver, at der er indgået en aftale mellem kommunen, arbejdsgiveren og dig selv.

Aftalen kan indgås, når det skønnes, at sygefraværet på grund af lidelsen vil overstige 10 dage om året. Aftalen kan indgåes for 2 år ad gangen.

Gode råd:

  • Din fagforening anbefaler, at man bruger muligheden for at indgå de såkaldte § 56-aftaler. Det styrker mulighederne for, at syge fastholdes på arbejdsmarkedet, når arbejdsgiveren ikke har så store udgifter til sygefravær.

 FOA Metal HK Danmark 3F