Forsikring og pension

Opdateret d. 17. december 2014

Udbetaling af forsikringsydelser – ingen modregning

Får du udbetalt erstatning efter en arbejdsskade eller får du udbetalt andre forsikringsydelser (personskade, invalideydelse, gruppeliv eller lign.) sker der ingen modregning i løn under sygdom eller sygedagpenge.

Din samlever/ægtefælles indkomst, din formue eller arv vil heller ikke blive modregnet i løn under sygdom eller sygedagpenge.

Kontakt pensionskassen, når lønnen stopper

Din pensionskasse får ikke automatisk besked hvis du bliver syg. Det er meget vigtigt, at du retter henvendelse til pensionskassen hvis du har lønophør på grund af sygdom.

Indbetalingen af dit pensionsbidrag stopper indtil du kommer i arbejde igen og får løn.

Ring til pensionskassen. De giver dig informationer om din pensionsordning i forbindelse med almindelig sygdom, nedsat arbejdstid, kritisk sygdom, revalidering, fleksjob og førtidspension mv.


 FOA Metal HK Danmark 3F