Sygedagpenge

Opdateret d. 16. december 2014

Sygedagpenge fra arbejdsgiveren under sygdom

Der kan være tilfælde, hvor du ikke har ret til løn under sygdom. Det kan for eksempel være, at du hverken er funktionær eller omfattet af en overenskomst.

I den situation skal arbejdsgiveren udbetale sygedagpenge i de første 30 dage af din sygdomsperiode. Betingelsen er, at du har været ansat uafbrudt i 8 uger før fraværet, og i denne periode har været beskæftiget hos arbejdsgiveren mindst 74 timer.

Sygedagpenge fra kommunen, hvis du er i arbejde

Hvis du hverken har ret til løn eller dagpenge fra din arbejdsgiver – det vil sige at du ikke er funktionær, ikke er omfattet af en overenskomst og ikke har været ansat 8 uger før fraværet med mindst 74 timers beskæftigelse – kan sygedagpengene udbetales fra din kommune. Betingelsen er, at du er i beskæftigelse, og har været det i mindst 240 timer inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag. Du skal mindst have været beskæftiget i 40 timer hver måned i 5 af disse måneder.

Hvis arbejdsgiveren kun har pligt til at udbetale sygedagpenge i 30 dage, overgår udbetalingen herefter til kommunen.

Hvis din sygdom skyldes en arbejdsskade, skal du ikke opfylde beskæftigelseskravet.

Sygedagpenge, hvis du er ledigt a-kassemedlem

Hvis du er ledig og berettiget til dagpenge fra din arbejdsløshedskasse, vil du få dagpenge under sygdom fra din arbejdsløshedskasse de første 14 dage af dit sygefravær, derefter fra kommunen.

Hvis du er nyuddannet: I den første måned, efter at du har afsluttet en erhvervsuddannelse, som har varet mindst 18 måneder, kan kommunen udbetale sygedagpenge, hvis du er syg. Sygedagpenge kan derefter kun udbetales, hvis du er optaget i en arbejdsløshedskasse.

Sørg for at være medlem af en arbejdsløshedskasse, sådan at du er berettiget til sygedagpenge, når du er ledig. Du kan finde aktuelle satser hos Beskæftigelsesministeriet.

Din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening kan fortælle dig, hvornår din arbejdsgiver skal give dig fuld løn under sygdom.


 FOA Metal HK Danmark 3F