Delvis syg

Opdateret d. 16. december 2014

Når du delvis er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, kan kommunen udbetale nedsatte sygedagpenge, der svarer til det timeantal, du ikke kan arbejde.

Dette kræver, at du aftaler med din arbejdsgiver, at du i en periode arbejder på nedsat tid.

Kan din arbejdsgiver ikke tilbyde deltidsbeskæftigelse, udbetales sygedagpenge, eller løn som ved fuldt fravær.


 FOA Metal HK Danmark 3F