Efter sygdom, hvad så?

Opdateret d. 17. december 2014

Sygdom kan strække sig fra at være en kort periode, hvorefter arbejdslivet genoptages, og til at være begyndelsen på et længere forløb. Sygdomsperioden kan afløses af følgende:

  • Tilbage til arbejdspladsen: Man kan enten vende tilbage med fuld arbejdsevne, eller gradvist som delvis syg
  • Arbejdsløshedsdagpenge: Ledige, som igen kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, genoptager dagpenge fra arbejdsløshedskassen
  • Revalidering: For at kunne forsørge sig selv frem over, kan det være nødvendigt med støtte til eksempelvis at komme over i et andet fag. Revalidering kan både være uddannelse og praktik på en virksomhed
  • Personlig assistent: Når din funktionsevne er nedsat, kan kommunen bevilge dig en personlig assistent, således at du fortsat kan forblive i arbejde. En personlig assistent ansættes på din arbejdsplads, eventuelt en kollega, i op til 20 timer ugentlig, og udfører de funktioner, du ikke selv kan klare
  • Mentor: For at komme godt i gang på en arbejdsplads, kan der ydes tilskud til brug af en mentor. Kommunen dækker udgiften. Mentor kan bruges både ved ordinært arbejde, fleksjob, under aktive tilbud og uddannelse
  • Ressourceforløb: Når du har komplekse problemer ud over ledighed, har modtaget offentlig forsørgelse i lang tid, deltaget i aktive tilbud uden at komme tættere på arbejdsmarkedet, kan du få tilbudt et ressourceforløb på op til 5 år. I et ressourceforløb kan du få et helhedsorienteret og tværfagligt forløb. Forløbet planlægges i samarbejde med sagsbehandleren, rehabiliteringsteamet og dig selv
  • Fleksjob: Når en varig begrænsning i arbejdsevnen betyder, at man ikke kan arbejde i en ordinær stilling længere, kan kommunen tilbyde et fleksjob. Ved ansættelse i fleksjob efter 1. januar 2013 udbetaler arbejdsgiveren løn ud fra jobcentrets vurdering af, hvor stor en arbejdsmængde en ansat kan yde. (Arbejdsintensiteten). Kommunen udbetaler fleksløntilskud som supplement hertil
  • Førtidspension: Når arbejdsevnen er varigt nedsat i et omfang, så det ikke er muligt at bestride hverken et fleksjob eller et ordinært arbejde, kan kommunen tilkende førtidspension. Førtidspension kan almindeligvis ikke tilkendes personer under 40 år. Endvidere skal man forinden gennem et ressourceforløb af mindst 1 års varighed

 FOA Metal HK Danmark 3F