Kontanthjælp

Opdateret d. 17. december 2014

Ingen sygedagpenge – måske kontanthjælp

Hvis du ikke har ret til sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse, kan du søge kontanthjælp, som er lavere end sygedagpengene. Udbetaling af kontanthjælp afhænger af din egen og din eventuelle ægtefælles indkomst og formue. Derfor har mange ikke mulighed for at få kontanthjælp under sygdom.

Du kan ansøge om kontanthjælp i dit jobcenter. Kontanthjælp udbetales månedsvis bagud. Du kan få kontanthjælp fra den dag, du søger.


 FOA Metal HK Danmark 3F