Spring til indhold

Sygedagpenge for dig, der har et arbejde

Sygedagpenge fra arbejdsgiveren under sygdom

Din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening kan fortælle dig, hvornår din arbejdsgiver skal give dig fuld løn under sygdom. Hvis du har overenskomst, vil du ofte være berettiget til løn under sygdom – dog nogle gange først efter en tids ansættelse. Funktionærer har altid ret til løn under sygdom.

Der kan være tilfælde, hvor du ikke har ret til løn under sygdom. Det kan for eksempel være, at du hverken er funktionær eller omfattet af en overenskomst.

I den situation skal arbejdsgiveren udbetale sygedagpenge i de første 30 dage af din sygdomsperiode. De 30 dag kalder man også ”arbejdsgiverperioden”. Betingelsen, for at det sker, er, at du har været ansat uafbrudt i otte uger før fraværet, og at du i denne periode har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer.

Sygedagpenge fra kommunen, hvis du er i arbejde

Hvis du hverken har ret til løn eller dagpenge fra din arbejdsgiver – det vil sige, at du ikke er funktionær, ikke er omfattet af en overenskomst og ikke har været ansat otte uger med mindst 74 timers beskæftigelse før fraværet – kan sygedagpengene udbetales fra din kommune. Betingelsen er, at du er i job og har været det i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag. Du skal mindst have været beskæftiget i 40 timer hver måned i fem af disse måneder. Det kaldes beskæftigelseskravet.

Hvis arbejdsgiveren kun har pligt til at udbetale sygedagpenge i 30 dage, overgår udbetalingen herefter til kommunen.

Hvis din sygdom skyldes en arbejdsskade, skal du ikke opfylde beskæftigelseskravet.

Sygedagpenge, hvis du er ledigt a-kassemedlem

Hvis du er ledig og medlem af en a-kasse og berettiget til dagpenge, vil du få dagpenge under sygdom fra din a-kasse de første 14 dage af dit sygefravær. Derefter vil beløbet komme fra kommunen.

Hvis du er nyuddannet: I den første måned efter at du har afsluttet en erhvervsuddannelse, som har varet mindst 18 måneder, udbetaler kommunen sygedagpenge, hvis du er syg. Sygedagpenge kan derefter kun udbetales, hvis du er optaget i en a-kasse.

Sørg for at være medlem af en a-kasse så du er berettiget til sygedagpenge, når du er ledig. Du kan finde information om, hvor meget du kan få udbetalt i sygedagpenge alt efter din situation hos Beskæftigelsesministeriet.