Syg under 4 uger

Opdateret d. 8. december 2014

Fakta:

 • Din arbejdsgiver udbetaler som hovedregel løn under sygdom
 • Ledige får dagpenge fra arbejdsløshedskassen de første 14 dage under sygdom, og derefter sygedagpenge fra kommunen
 • Din arbejdsgiver kan tidligst kræve at få en skriftlig sygemelding (tro og loveerklæring) på din 2. fraværsdag, hvor den skal være arbejdsgiveren i hænde
 • Arbejdsgiveren kan forlange en mulighedserklæring eller anden lægeerklæring
 • Udgifter til erklæringen fra lægen betales af arbejdsgiveren
 • Din arbejdsgiver skal indkalde dig til en personlig samtale senest 4 uger fra første sygedag. Samtalen skal handle om muligheder for at vende tilbage til arbejdet
 • Erklæringen kan bekræfte, at du er delvis uarbejdsdygtig og beskrive, hvilke begrænsninger du har ved udførelsen af dit daglige arbejde

Gode råd:

 • Du har ikke pligt til at fortælle din arbejdsgiver, hvad du fejler
 • Husk at formålet med mulighedserklæringen er at fastholde dig på arbejdsmarkedet og fremme, at du kommer helt eller delvist tilbage til din arbejdsplads
 • Vær opmærksom på, om din arbejdsplads har en personaleinstruks, som fastlægger reglerne for skriftlig sygemelding og brugen af lægeerklæringer
 • Som vikar, løstansat eller deltidsansat skal du huske at tilmelde dig jobcentret som arbejdssøgende, da det kan have betydning for din ret til sygedagpenge

 FOA Metal HK Danmark 3F