Syg 4-8 uger

Opdateret d. 7. januar 2015

Fakta:

  • Din arbejdsgiver skal inden 5 uger anmelde fraværet til din kommune. Dermed bliver kommunen involveret i dit sygeforløb
  • Kommunen sender dig et oplysningsskema, som du skal udfylde og sende retur inden 8 dage, hvis andet ikke er aftalt med kommunen: Oplysningsskema til lønmodtagere
  • Oplysningsskemaet sendes til dig, når din kommune har modtaget anmeldelse af sygdom fra den arbejdsgiver
  • Formålet med oplysningsskemaet er at vurdere, hvilken form for indsats kommunen skal yde for at hjælpe dig
  • Du har mulighed for tidlig opfølgning – også kaldet “fast track-løsning

Gode råd:

  • Det kan være en god ide at høre, hvilke muligheder, der er for særlige vilkår ved genoptagelse af dit arbejde, for eksempel delvis raskmelding eller skånehensyn i en periode
  • Oplysningsskemaet indeholder nogle punkter, hvor du skal være opmærksom på, hvad du svarer. Du bliver spurgt i hvilken grad du forventer at kunne genoptage dit arbejde. Hvis du ikke kan genoptage dit arbejde, bør kontakten til kommunen derefter handle om, hvordan du – trods din sygdom – kan vende tilbage til arbejdsmarkedet
  • Hvis du er i tvivl om, hvad dine svar skal bruges til, skal du spørge kommunen

OBS:
Kan du ikke sende oplysningsskemaet retur inden 8 dage fra det er afsendt fra kommunen, skal du sørge for at få en aftale med kommunen om at sende det senere.

Husk at få navn og en skriftlig bekræftelse fra den person, som du har talt med.

Kommunen kan standse udbetalingen af sygedagpenge, hvis du ikke sender skemaet retur inden 8 dage. Udbetalingen genoptages, når skemaet modtages i kommunen.


 FOA Metal HK Danmark 3F