Fast-track

Opdateret d. 17. december 2014

 

  • Både du og din arbejdsgiver kan anmode kommunen om hjælp til tidlig opfølgning, hvis sygemeldingen forventes at vare i mere end 8 uger
  • Formålet er at øge muligheden for at fastholde dig i dit arbejde trods længerevarende sygdom
  • Din arbejdsgiver kan via NemRefusion anmode om hjælp til tidlig opfølgning i de første 5 uger af din sygemelding. Din arbejdsgiver kan i den forbindelse oplyse kommunen om din sygdoms betydning for, at du kan arbejde
  • Du skal have skriftlig besked fra NemRefusion om dette, også de oplysninger, som din arbejdsgiver har givet
  • Kommunen skal så indkalde dig til første opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmodning
  • Inden samtalen skal du have udfyldt oplysningsskemaet og været hos din læge og få en lægeattest, så kommunen har oplysningerne til samtalen
  • Du har ret til at sige ‘nej tak’ til tidlig opfølgning, hvis din arbejdsgiver har anmodet om dette

 


 FOA Metal HK Danmark 3F