Syg 8-22 uger

Opdateret d. 16. juni 2015

Fakta:
Inden udgangen af 8. uge skal kommunen vurdere, hvordan kontakten mellem dig og kommunen skal være.

Kommunen vil anmode om en Lægeattest af dig inden den første opfølgningssamtale.

Kommunen skal løbende foretage opfølgning og vurdere om indsatsen er hensigtsmæssig. Opfølgning sker almindeligvis ved en individuel samtale.

Du bliver indkaldt til samtale hos din sagsbehandler inden udgangen af 8. uge, hvor du har været sygemeldt.

I særlige situationer kan opfølgning ske via telefon, e-mail eller brev, hvis:

 • Sygdommen forhindrer en personlig samtale
 • Du er i et aktivt tilbud
 • Du er delvis uarbejdsdygtig og derfor har genoptaget arbejdet delvist

Hvis du er alvorlig syg, så kontakt til dig ikke er mulig eller hensigtsmæssig, kan opfølgning foregå uden kontakt til dig. I stedet kan oplysninger indhentes fra læge eller hospital. Stand-by ordning.

Det videre forløb afhænger af, om det forventes:

 1. At du er helt raskmeldt inden for 8 uger fra første sygedag (kategori 1)
 2. At du er sygemeldt mere end 8 uger fra første sygedag (kategori 2)
 3. at du er sygemeldt i mere end 8 uger, hvor der er andre vanskeligheder end dit helbred. Din sagsbehandler skal vurdere, at der er behov for en tværfaglig indsats, som kan hjælpe dig tilbage til arbejdsmarkedet (kategori 3)

Kommunen skal oplyse dig om, hvorvidt du er kategori 2 eller 3 og forklare hvorfor.

Derefter vil opfølgningssamtalerne med din sagsbehandler fortsætte.

Efter den første samtale vil du komme til samtale hos din sagsbehandler hver 4 uge.

 • Under din sygemelding vil det løbende blive vurderet, om du fortsat anses for at være uarbejdsdygtig og dermed har ret til sygedagpenge
 • Det er en samlet vurdering på baggrund af din sygdom og hvordan sygdommen påvirker din arbejdsevne
 • Din sagsbehandler vurderer, om du er uarbejdsdygtig ud fra dit arbejde før sygemeldingen

Efter 3 måneders sygdom sker vurderingen af, om du er uarbejdsdygtig ud fra et bredere grundlag. Det vil sige ud fra dit uddannelses- og arbejdsområde.

Hvis du er ledig og sygemeldt, vil vurderingen af, om du er uarbejdsdygtig være i forhold til de arbejdsområder, som du står til rådighed for.

Gode råd:

 • Det er vigtigt, at du har løbende kontakt med din arbejdsplads, sådan at døren til arbejdspladsen bliver ved med at stå åben, og du har mulighed for at komme tilbage
 • Hvis du ikke kan vende tilbage, er det vigtigt, at du – så snart du har overskud – begynder at tænke på, hvad du så vil. Usikkerheden og angsten for fremtiden kan være opslidende
 • Planer og skridt i en ny retning kan være med til at forbedre din hverdag og dit helbred

 FOA Metal HK Danmark 3F