Kategori 1

Opdateret d. 16. december 2014

Kan snart vende tilbage til jobbet

Fakta:

  • Din sagsbehandler skal kontakte dig, inden du har været syg i 8 uger
  • Derefter skal din sagsbehandler mindst hver 3. måned følge op på, hvordan det går
  • Ved opfølgningen skal der tages hensyn til din helbredstilstand

Gode råd:

  • Du skal kun acceptere at blive placeret i kategori 1, hvis du selv er overbevist om, at du kan vende tilbage til dit job inden for en rimelig tid. Kommunerne har ikke pligt til at være særligt aktive for at hjælpe denne gruppe
  • Derfor skal du selv tage initiativ til at blive flyttet til kategori 2, hvis der opstår usikkerhed omkring din helbreds- og arbejdssituation

 FOA Metal HK Danmark 3F