Syg mere end 22 uger

Opdateret d. 17. december 2014

Fakta:

Kommunen skal efter 22 uger og arbejdsgiverperioden på 30 dage vurdere (revurderingstidspunktet), om du fortsat har ret til sygedagpenge.

Har du haft flere sygdomsforløb, ophører udbetalingen, når kommunen har udbetalt dagpenge eller refusion til arbejdsgiveren i mere end 22 uger i de 9 forudgående måneder.

Udbetalingen ophører med månedens udgang.

Sygedagpengeperioden kan forlænges når:

  • Det er overvejende sandsynligt, at du kan komme på revalidering eller i virksomhedspraktik, som kan føre til, at du kommer tilbage til ordinært arbejde
  • Du skal til arbejdsprøvning eller lignende for at få klarlagt din arbejdsevne. Kan forlænges med 69 uger
  • Du er under eller venter på lægebehandling, som vil genskabe din evne til at arbejde inden for 134 uger (2 år og 30 uger). Der ses bort fra ventetid til behandling på offentligt sygehus
  • Du afventer at få din sag behandlet i rehabiliteringsteamet for at få afklaret, om du er berettiget til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Kommunen skal have påbegyndt sagen. Sagen skal afklares hurtigst muligt
  • Hvis en læge konkret vurderer, at du har en alvorlig, livstruende sygdom
  • Der er rejst sag om erstatning på grund af arbejdsskade
  • Der er modtaget en ansøgning om førtidspension. Det vil sige, at du selv har søgt førtidspension

Hvis du ikke har ret til forlængelse af sygedagpengene og det vurderes, at du fortsat ikke kan arbejde grundet sygdom, vil du være berettiget til et jobafklaringsforløb.

Gode råd:

  • Hvis du får problemer med forlængelse af sygedagpengeperioden, kan du kontakte din tillidsrepræsentant. Mange fagforeninger yder desuden hjælp i denne situation
  • Se desuden ophør af sygedagpenge

 FOA Metal HK Danmark 3F