Dagpenge under sygdom i 14 dage

Opdateret d. 16. december 2014

Du vil fortsat modtage dagpenge under sygdom fra din arbejdsløshedskasse under de første 14 dages sygdom.

Det er en forudsætning, at du er fuldt ledig og uarbejdsdygtig. Arbejdsløshedskassen udbetaler ikke dagpenge ved delvis uarbejdsdygtighed. Ledige som modtager supplerende dagpenge, kan ikke modtage arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom.


 FOA Metal HK Danmark 3F