Rask igen

Opdateret d. 16. december 2014

Når du bliver rask skal du give arbejdsløshedskassen besked. Ved sygdom i mere end 14 dage skal kommunen orienteres ved raskmelding.

Du skal indtaste dato for din raskmelding på jobnet.dk. Dermed bliver både din kommune og arbejdsløshedskasse orienteret.


 FOA Metal HK Danmark 3F