Udbetaling af sygedagpenge efter 14 dage

Opdateret d. 17. december 2014

Efter sygdom af mere end 14 dages varighed overgår du til udbetaling af sygedagpenge fra din kommune.

Du skal søge kommunen om sygedagpenge senest 3 uger efter udbetaling fra arbejdsløshedskassen er ophørt.


 FOA Metal HK Danmark 3F