Få færre sygedage på arbejdspladsen

Opdateret d. 9. december 2014

Arbejdspladsen kan gøre meget for at få mindre sygefravær. Jo bedre trivslen er, jo færre sygedage.

Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø vurderer, at en tredjedel af sygefraværet skyldes arbejdsmiljøet.

Det dårlige arbejdsmiljø har store omkostninger for samfundet og for den enkelte. LO har undersøgt udgifterne ved dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og konkluderer, at det årligt koster samfundet 64 mia. kr. Se LO’s rapport her.

Hvis du er interesseret i at lave en beregning på, hvad dårligt arbejdsmiljø koster på din virksomhed, kan du med fordel bruge FOA’s miljøberegner. Den er til passet FOA’s løngrupper, men kan sagtens bruges af andre. Det kan være en god idé at argumentere med økonomiske gevinster ved et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Hvad er årsagerne til sygefravær?

Det fysiske arbejdsmiljø:

 • Ulykker
 • Tunge løft
 • Belastende arbejdsstillinger
 • Fald og snublen
 • Ensidigt belastende eller gentaget arbejde
 • Træk, kulde

Det psykiske arbejdsmiljø:

 • Stort arbejdspres
 • Vold og trusler
 • Konflikter med borgere, klienter, kunder
 • Lav indflydelse på planlægning af eget arbejde
 • Manglende anerkendelse
 • Hård omgangstone, mobning og chikane
 • Dårligt samarbejde
 • Usikkerhed i ansættelsen
 • At man ikke føler sig kompetent til at løse arbejdsopgaverne

Desuden er der selvfølgelig sygdomme, som ikke relaterer sig til arbejdsmiljøet.

 

 

 


 FOA Metal HK Danmark 3F