Se på sygefraværet

Opdateret d. 16. december 2014

Alle arbejdspladser skal udarbejde arbejdspladsvurderinger (APV), som skal bruges aktivt til at sætte fokus på sygefraværet. APV skal indeholde en vurdering af, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der har været årsag til sygefravær eller forhold, der i fremtiden kan blive årsag til sygefravær.

Vurderingen sker på baggrund af, at man:

  • Kortlægger arbejdsmiljøet
  • Ser på medarbejdernes sygefravær det sidste år og tjekker, at det kun handler om sygefravær som følge af medarbejdernes egen sygdom (barns 1. sygedag skal fx ikke indgå)
  • Deler sygefraværet op i korttidssygefravær og langtidssygefravær ud fra de kriterier, som I har besluttet på jeres arbejdsplads
  • Vurderer arbejdsmiljøorganisationen, om forhold i arbejdsmiljøet kan være årsag til sygefraværet. Kan der være indeklimaproblemer, hvordan er arbejdspladsen indrettet, hvordan tilrettelægges arbejdet, er der samarbejdsproblemer osv.?
  • Ser på, om der er der mere sygefravær, når bestemte opgaver udføres?
  • Vurderer, om der er afdelinger, der har mere sygefravær end andre
  • Spørger medarbejderne, der har været syge, om arbejdsmiljøet har haft betydning for deres sygefravær
  • Sørger for at initiativer bliver taget i tæt samarbejde med ledelsen

Se: Arbejdstilsynets APV-tjekliste

Du kan også se tilstanden af arbejdsmiljøet for din jobtype. Den findes på NFA’s hjemmeside og hedder Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2012-2020.

 

 


 FOA Metal HK Danmark 3F