Formulér en fraværspolitik

Opdateret d. 9. december 2014

Arbejdspladsen bør skrive ned, hvordan den forholder sig til sygdom og fravær.

Det betyder, at syge kolleger føler sig velkomne og accepterede, og alle ved, hvordan de skal forholde sig til langtidssyge kolleger.

Før I starter

 • Diskutér ikke det individuelle fravær. Diskutér hvad arbejdspladsen generelt kan gøre for at gøre fraværet mindre. I behøver ikke at have et stort sygefravær for at lave en fraværspolitik
 • Formulér en fraværspolitik, der viser ledelsen, medarbejderne og omverdenen, hvordan I har tænkt jer at håndtere sygefraværet
 • Tag udgangspunkt i jeres egen arbejdspladssituation og behov
 • Skriv politikken ned, og vær sikre på, at alle er orienteret om den

En sygefraværspolitik kan typisk handle om:

 • Hvor hurtigt skal man melde sig syg?
 • Hvordan melder man sig syg?
 • Hvem melder man sig syg til?
 • Hvis der er tale om et længere sygeforløb, hvem har så ansvar for at tage/holde kontakt til medarbejderen?
 • Hvornår indkaldes til samtale, i daglig tale sygesamtale, omsorgssamtale, mv.?
 • Hvem kan deltage i samtalen?
 • Hvad må arbejdsgiveren spørge om?
 • Hvor ofte kan man indkaldes til samtale?

 FOA Metal HK Danmark 3F