Hjælp din syge kollega

Opdateret d. 9. december 2014

Loven om sygedagpenge lægger op til, at flere skal arbejde delvis, indtil de er helt raske igen.

Derfor er det vigtigt, at arbejdspladserne diskuterer, hvordan de behandler de syge.

De syge skal føle sig accepterede og velkomne, hvis de kommer på besøg eller genoptager arbejdet gradvist.

Vær opmærksom på, om din kollega er blevet syg på grund af en arbejdsskade.

I kan spørge jer selv og hinanden:

  • Hvordan skal kontakten med vores syge kollega foregå?
  • Hvor tit holder vi kontakt?
  • Hvem holder kontakten?
  • Hvad er formålet med kontakten?
  • Kan vores syge kollega komme på besøg, mens han/hun er sygemeldt?
  • Hvordan respekterer vi den syges egne grænser?
  • Hvordan skaber vi mulighed for, at vores syge kollega vender tilbage ved en delvis raskmelding?

 FOA Metal HK Danmark 3F