Klage

Opdateret d. 9. december 2014

Hvis du er utilfreds

Reglerne og aftalerne om sygemeldinger er komplicerede, og der kan opstå mange fejl undervejs. Du har ret til at klage, hvis du føler dig urimeligt eller uretfærdigt behandlet.


 FOA Metal HK Danmark 3F