Gode råd når du klager

Opdateret d. 7. januar 2015

 • Tjek klagefristen. Klage skal ske inden 4 uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen. Kig på datoen på kommunens afgørelse – fristen beregnes ud fra denne ved at tillægge 4 uger plus 2 dage. Man går ud fra, at posten er 2 dage om at aflevere brevet. Men vent ikke til sidste øjeblik!
 • Vær opmærksom på, at andre aktører ikke må træffe afgørelser
 • Læs afgørelsen grundigt igennem
 • Hvad er der truffet afgørelse om?
 • Er der givet afslag på ansøgning om sygedagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension eller andet?
 • Hvad er begrundelsen for afslaget?
 • Du har ret til at få aktindsigt
 • Er der fejl i sagsakterne?
 • Er alle lægers vurderinger medtaget?
 • Har du andre muligheder end at klage over afgørelsen? – kan du genoptage dit arbejde helt eller delvist? – kan du stå til rådighed og modtage dagpenge fra a-kassen?
 • Har du overvejet at bede din fagforening om at hjælpe dig med klagen?
 • Begrund i klagen, hvorfor du mener afgørelsen er forkert

Gode råd:

Når du har en sag hos det offentlige, er dit mål, at der bliver fundet en god løsning for dig. Det er vigtigt at arbejde med systemet frem for at arbejde imod. Før mødet er det en god idé, at overveje hvad du ønsker dig. Undersøg om det kan lade sig gøre inden for lovgivningens rammer. Undersøg også om det er praktisk muligt. Tal f.eks. med den arbejdsgiver, som du gerne vil i praktik eller arbejdsprøvning hos.

På møderne kan du bede sagsbehandleren fortælle om hvad formålet med de enkelte dele af lovgivningen er, samt hvad der er jeres mål for det forløb du er i. Stil spørgsmål til muligheder og bed sagsbehandleren om at overveje tiltag, som du selv synes er gode. En positiv indstilling er vigtig i alle sammenhænge. Det gør det lettere at få sagsbehandleren til at finde gode løsninger for netop dig.

Det sker, at din sagsbehandler foreslår tiltag, som du ikke ønsker. I så fald, så prøv at komme med forslag, som du synes er bedre. Dine forslag skal være egnede til at nå samme mål. Gør sagsbehandleren opmærksom på, at det vigtige er, at I når målet (hvad end det er almindelig beskæftigelse, skåne eller fleksjob).

Fra tid til anden kæmper selv den mest ihærdige forgæves, og kommunen træffer en afgørelse, som du er utilfreds med. Nogle afgørelser har kun midlertidig karakter. Det kunne eksempelvis være en beslutning om at arbejdsprøve dig. Selv om du mener at afgørelsen er forkert, så bør du overveje at leve op til den, dels for at vise samarbejdsvilje, dels for der igennem at vise, at den vej ikke er mulig, hvorfor I skal finde en anden vej videre. For at nå den rigtige løsning kan det være nødvendigt at tage nogle omveje.

Nogle afgørelser er helt uacceptable, og i så fald skal du selvfølgelig klage. Som nævnt ovenfor, er det vigtigt, at klagen og grundlaget herfor skrives meget omhyggeligt. Sørg for at få den rette hjælp med det samme – det kan formindske sagsbehandlingstiden og øger chancen for en rigtig afgørelse. Brug også din rådgiver til at få afdækket, hvor stor chancen er for at få ret i klagen.

Behandling af en klagesag kan let tage 1 år eller mere. Det er meget vigtigt, at du bruger den tid positivt. Hvis du får ret, så er du bedre i stand til at udnytte afgørelsen. Hvis du ikke får ret, så er du bedre forberedt på det videre forløb. Overvej hvordan du kan forbedre din situation eks. gennem at styrke din fysik eller dit uddannelsesniveau. Har kommune, A-kasse eller andre tilbud som du kan udnytte i ventetiden?


 FOA Metal HK Danmark 3F