Utilfreds med din arbejdsgiver

Opdateret d. 19. august 2013

Hvis der på din arbejdsplads er problemer omkring udbetaling af løn eller dagpenge, mens du er syg, skal du straks kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening. Du står ikke alene med disse problemer.

Din faglige organisation kan hjælpe dig med at fortolke love og overenskomster. Fagforeningen kan rejse sag mod din arbejdsgiver, hvis problemerne ikke løses på anden måde.


 FOA Metal HK Danmark 3F