Spring til indhold

Få færre sygedage på arbejdspladsen

Arbejdspladsen kan gøre meget for at få mindre sygefravær. Jo bedre trivslen er, jo færre sygedage.

Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø vurderer, at en tredjedel af sygefravær skyldes arbejdsmiljøet.

Et dårligt arbejdsmiljø har store omkostninger for samfundet og for den enkelte. FH har tidligere undersøgt udgifterne ved dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og konkluderer, at det årligt koster samfundet 64 mia. kr.

Det kan være en god idé at argumentere med økonomiske gevinster ved et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Hvad er årsagerne til sygefravær?

Det fysiske arbejdsmiljø:

 • Ulykker
 • Tunge løft
 • Belastende arbejdsstillinger
 • Fald og snublen
 • Ensidigt belastende eller gentaget arbejde
 • Træk, kulde

Det psykiske arbejdsmiljø:

 • Stort arbejdspres
 • Vold og trusler
 • Konflikter med borgere, klienter, kunder
 • Lav indflydelse på planlægning af eget arbejde
 • Manglende anerkendelse
 • Hård omgangstone, mobning og chikane
 • Dårligt samarbejde
 • Usikkerhed i ansættelsen
 • At man ikke føler sig kompetent til at løse arbejdsopgaverne