Spring til indhold

Fast-track

  • Både du og din arbejdsgiver kan spørge kommunen om hjælp til tidlig opfølgning via et såkaldt fast-track, hvis sygemeldingen forventes at vare i mere end otte uger.
  • Formålet med fast-track er at øge muligheden for at fastholde dig i dit arbejde trods længerevarende sygdom.
  • Din arbejdsgiver kan via NemRefusion søge om hjælp til tidlig opfølgning i de første fem uger af din sygemelding. Din arbejdsgiver kan i den forbindelse oplyse kommunen om din sygdoms betydning for, at du kan arbejde.
  • Du har ret til at sige ’nej tak’ til tidlig opfølgning via fast-track.
  • Du skal have skriftlig besked fra NemRefusion, hvis din arbejdsgiver søger, og NemRefusion skal give dig en kopi af de oplysninger, som din arbejdsgiver har givet.
  • Kommunen indkalder dig til første opfølgningssamtale senest to uger efter, du eller din arbejdsgiver har søgt om fast-track.
  • Inden samtalen skal du have udfyldt oplysningsskemaet og været hos din læge. Hos lægen skal du have en lægeattest, så kommunen har de relevante oplysninger til samtalen.