Spring til indhold

Ferie i sygeperioden

Du er ikke forpligtet til at holde ferie, hvis du er syg.

Du kan ikke holde ferie og være sygemeldt samtidig. Hvis du vil holde ferie, skal du aftale det med din arbejdsgiver og jobcenter.

Syg inden ferien

Du får erstatningsferie for alle sygedagene, når du er sygemeldt, inden ferien begynder.

Syg i din ferie

Hvis du bliver syg i din ferie, har du mulighed for at få erstattet din ferie.

  • Du kan få erstatningsferie efter fem sygedage.
  • Du skal melde din sygdom til din arbejdsgiver på første sygedag.
  • Du skal selv betale for en lægeerklæring for at dokumentere din sygdom.