Spring til indhold

Fleksjob

Hvis du er ansat via fleksjobordningen, får du udbetalt sygedagpenge eller løn fra første fraværsdag. Arbejdsgiveren får refusion for lønudgiften til dig fra din første sygedag.

Er du kommet i et nyt job under fleksjobordningen efter 1. januar 2013, får du løn fra arbejdsgiveren samt fleksløntilskud fra din kommune. Under sygdom får du løn eller sygedagpenge fra arbejdsgiveren samt fleksløntilskud fra kommunen.

Hvis du er visiteret til job via fleksjobordningen, men er ledig og modtager ledighedsydelse, vil du fortsat få ledighedsydelse udbetalt under sygdomsperioden. Du skal sygemelde dig til kommunen på normal vis.

Personer på ledighedsydelse er omfattet af samme opfølgningsregler som øvrige sygemeldte.

Se mere: