Spring til indhold

Formulér en fraværspolitik

Arbejdspladsen bør have en politik om, hvordan den forholder sig til sygdom og fravær. Politikken skal være kendt, og derfor er det bedst, at den er skrevet ned.

Gode råd:

 • Diskutér ikke det individuelle fravær. Diskutér, hvad arbejdspladsen generelt kan gøre for at gøre fraværet mindre. I behøver ikke at have et stort sygefravær for at lave en fraværspolitik.
 • Formulér en fraværspolitik, der viser ledelsen, medarbejderne og omverdenen, hvordan I har tænkt jer at håndtere sygefraværet.
 • Tag udgangspunkt i jeres egen arbejdspladssituation og behov.
 • Skriv politikken ned, og vær sikre på, at alle er orienteret om den.

En sygefraværspolitik kan typisk handle om:

 • Hvornår, hvordan og til hvem melder man sig syg?
 • Bliver der tale om et længere sygeforløb, hvem har så ansvar for at tage/holde kontakt til medarbejderen?
 • Hvornår indkalder arbejdsgiver til samtale, i daglig tale sygesamtale, omsorgssamtale, med videre?
 • Hvem deltager i samtalen?
 • Hvad må arbejdsgiveren spørge om?
 • Hvor ofte kan man indkaldes til samtale?
 • Hvilke handlemuligheder vil man tilstræbe at benytte sig af? (delvis raskmelding, omplacering, støttemuligheder i social lovgivning, mv.
 • Hvilke tilbud om rådgivning og behandling kan man henvise en sygemeldt kollega til? (Faglige organisationer, pensionskasser, sundhedsforsikringer, jobcentre, mv.)