Spring til indhold

Utilfreds med kommunen

Hvis du ikke er tilfreds med kommunens håndtering af din situation, mens du er syg, kan du gøre flere ting.

Klage over afgørelser

Hvis du er utilfreds med konkrete afgørelser, eksempelvis at dine sygedagpenge ikke bliver forlænget, kan du klage til Ankestyrelsen. Klagen skal først sendes til kommunen, som sender den videre, hvis de holder fast i afgørelsen. Kommunen skal vejlede dig om, hvor og hvordan du kan klage, og skal give dig indsigt i alle relevante sagsakter. Samtidig skal kommunen skriftligt begrunde deres afgørelse.

Klage over anden aktør

Kommunen kan henvise dig til en ’anden aktør’, som for eksempel kan være en konsulent, som ikke er ansat i kommunen.

Anden aktør må ikke træffe afgørelser og foretage partshøring i sygedagpengesager.

En anden aktør kan godt stå for opfølgningen i din sygedagpengesag, og du kan klage over dette til kommunen og eventuelt Ankestyrelsen, hvis du har grund til at være utilfreds.

Hvis du vil klage over anden aktørs afgørelse, skal du klage til kommunen. Denne afgørelse kan sendes videre til Ankestyrelsen, hvis du ikke får medhold.

Klage over sagsbehandling

Hvis du er utilfreds med kommunens sagsbehandling, kan du klage. Det kan for eksempel være, at du vil klage over passivitet, hyppige skift af sagsbehandler, mangelfuld vejledning eller afslag på et ønske om at skifte sagsbehandler.

Klagen skal sendes til din kommune.

Hvis du mener, at kommunen overtræder loven ved for eksempel ikke at rette sig efter en ankeafgørelse, skal du sende klagen til Ankestyrelsen, som fører tilsyn med landets kommuner og regioner.