Spring til indhold

Aktive tilbud skal hjælpe dig fra sygemelding til arbejde

Tilbud kan være mange forskellige ting, lige fra genoptræningsforløb eller praktik til kurser.

Fakta:

 • Tilbud skal hjælpe til, at du kan vende tilbage til arbejdet og må ikke forværre din sygdom. 
 • Det er kommunen, som iværksætter aktive tilbud, men kommunen skal kunne begrunde, at tilbuddet vil hjælpe dig til at vende tilbage helt eller delvist til et arbejde.
 • Indsatsen skal passe til dig og dine forudsætninger, behov, helbredstilstand og ressourcer.

Aktive tilbud kan være:

 • Vejledning og opkvalificering. Eksempelvis korte kurser, afklaringsforløb og fysisk træning
 • Virksomhedspraktik. Eventuelt hos din egen arbejdsgiver, hvis du ikke er klar til delvis raskmelding
 • Ansættelse med løntilskud. Dog ikke når du i forvejen er i beskæftigelse.
 • Mentorordning 

Gode råd:

 • Tal med din kommune om hvilke tilbud, der kan hjælpe dig og sig til, hvis du har dine tvivl om, du kan klare det eller om, det vil hjælpe. 
 • Aktive tilbud har ikke til formål at kontrollere, hvor syg du er.
 • Overvej selv planen for, hvorledes du kan vende tilbage til arbejdslivet. Læg gerne en plan sammen med din arbejdsgiver og tillidsrepræsentant.
 • Få skrevet de tilbud du får ind i ’Min Plan’. Det hjælper dig med at have overblik over de møder, aktiviteter, samtaler med videre, du deltager i, og som skal bringe dig tættere på job
 • Brug din mulighed for at få kommunen til at kontakte din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt en indsats vil hjælpe dig.