Spring til indhold

Ressourceforløbsydelse

Du modtager ressourceforløbsydelse, når du er visiteret til et ressourceforløb eller et jobafklaringsforløb. Ressourceforløbsydelse afhænger af flere faktorer blandt andet din alder og om du er forsørger eller ej. Ressourceforløbsydelse udbetales uafhængigt af eventuel ægtefælles indtægt og formue.

Jobafklaringsforløb

Hvis dine sygedagpenge er udløbet, og du ikke kan få dem forlænget, men du stadig er uarbejdsdygtig, har du ret til et jobafklaringsforløb. Under forløbet modtager du ressourceforløbsydelse.

I et jobafklaringsforløb skal du have en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i dine muligheder og behov, som tager højde for dine helbredsproblemer. Forløbet skal sigte mod, at du kommer tilbage i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse.

Det er din kommune der beslutter, om du skal tilbydes et jobafklaringsforløb.

Et jobafklaringsforløb kan højst vare i to år. Du har ret til flere på hinanden følgende jobafklaringsforløb, hvis du stadig er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Kommunen udpeger en gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som bør varetage den løbende opfølgning og koordinering i samarbejde med dig. Sker det ikke, kan du bede om det.

Ressourceforløb

Hvis du har flere eller svære problemer ud over at være ledig, som ikke er blevet løst gennem andre aktive indsatser, skal du tilbydes et ressourceforløb. Forløbet skal være helhedsorienteret og kombinere aktive indsatser og sociale eller sundhedsmæssige indsatser.

For at få et ressourceforløb er det en betingelse, at du har modtaget offentlig forsørgelse over lang tid og tidligere har deltaget i aktive indsatser eller revalidering, uden at det har forbedret din tilknytning til arbejdsmarkedet. Du kan også få et ressourceforløb, hvis din kommune vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats, før du kan komme i job.
Du kan også være berettiget til ressourceforløb, hvis din kommune vurderer, at du enten er berettiget til fleksjob eller førtidspension.

Det er din kommune, der beslutter, om du skal tilbydes et ressourceforløb.

Et ressourceforløb skal mindst vare et år og højst fem år. Du kan få flere på hinanden følgende ressourceforløb. Personer med under seks år til folkepensionsalderen skal ikke i ressourceforløb, men kan søge om seniorpension. Du kan læse mere om seniorpension her.

Skal du i et ressourceforløb, skal det beskrives i din rehabiliteringsplan. Forløbet kan bestå af tilbud, hvor du kommer i praktik i en virksomhed eller andet, der kan hjælpe dig til at finde en vej til job. Du kan også få sociale tilbud og sundhedstilbud. Måske har du brug for tilbud, der hjælper dig til at få det bedre fysisk, psykisk og socialt, før du kan deltage i et tilbud om et kursus eller en praktik.

Kommunen udpeger en gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som varetager den løbende opfølgning og koordinering i samarbejde med dig.