Spring til indhold

Lægeerklæringer

Fakta:

Dokumentation og lægeerklæringer til din arbejdsgiver:

Du har ikke pligt til at fortælle din arbejdsgiver, hvad du fejler, men du har pligt til at dokumentere, at du er syg. Arbejdsgiver bestemmer i sin personalepolitik eller i det konkrete tilfælde, hvilken dokumentation der er ønsket. Arbejdsgiver kan bede om følgende:

  • De første dage af sygdommen kan du blive bedt om at erklære på tro og lov, at du er syg og aflevere erklæringen i underskreven stand.
  • Efter tre dages sygdom vil din læge kunne udstede en lægeerklæring. Arbejdsgiver skal betale lægeerklæringen. Du skal derfor kun indhente den, hvis arbejdsgiver konkret har bedt om det, eller det står i personalepolitikken på din arbejdsplads. Din arbejdsgiver kan bede om en af tre typer lægeerklæringer:

En friattest: I en friattest oplyser lægen, at hun har set dig fysisk, at du er syg, samt hvor længe sygdommen foreløbig anslås at vare.

Mulighedserklæring

Formålet med en mulighedserklæring er at vurdere, om du trods din sygdom kan udføre nogle af dine arbejdsopgaver. Måske starter du i dit arbejde igen nogle få timer, eller måske bliver der taget nogle skånehensyn, som gør det muligt for dig at arbejde igen. Formålet er at fastholde dig i arbejde.

Mulighedserklæringen består af to dele. Første del udfylder og underskriver du sammen med din arbejdsgiver. Anden del udfylder du sammen med din læge.

Husk, at aftale en rimelig frist for aflevering af mulighedserklæringen fra din læge til din til arbejdsgiver, eksempelvis 14 dage.

Varighedserklæring

Er du ansat under funktionærloven, kan dinarbejdsgiver kræve en speciallægeerklæring, når du har været sygemeldt i 14 dage. Erklæringen skal fortælle, hvor længe speciallægen forventer, at du er syg. Erklæringen hedder derfor en varighedserklæring. Arbejdsgiveren bestemmer, om varighedserklæringen kan udstedes af din praktiserende læge, eller om den skal udstedes af en speciallæge i den sygdom, du lider af. Arbejdsgiver har fortsat ikke krav på at vide, hvad du fejler.

Lægeattest til kommunen

Kommunen skal have en lægeattest fra din læge, når du har været syg i otte uger. Kommunen kan indhente den tidligere, hvis I er enige om det, og du forventes at være syg i mere end otte uger.

Gode råd:

  • Du har ret til at få en kopi af lægeerklæringerne fra kommunen.
  • Hvis der er noget i lægeerklæringerne, som du er uenig i – eller hvis du ønsker at supplere erklæringerne – kan du selv skrive dine kommentarer til din sagsbehandler.