Spring til indhold

Du er delvist sygemeldt fra dit arbejde

Når du er delvist uarbejdsdygtig på grund af sygdom, kan kommunen udbetale nedsatte sygedagpenge, der svarer til det timeantal, du ikke kan arbejde. Du skal være sygemeldt mindst 4 timer om ugen for at der kan udbetales nedsatte sygedagpenge. Den delvise sygemelding kan planlægges både som hele dage eller dele af dagen.

Dette kræver, at du aftaler med din arbejdsgiver, at du i en periode arbejder på nedsat tid.

Kan eller vil din arbejdsgiver ikke tilbyde at du starter på nedsat tid, udbetales sygedagpenge eller løn som ved fuldt fravær.