Spring til indhold

Eksempel på en fraværspolitik, offentlig

Sygemelding og indledende kontakt

Den nærmeste leder kontakter medarbejderen inden for få dage for at ønske medarbejderen god bedring og for at få medarbejderens egen vurdering af helbredsproblemets alvor og sygefraværets varighed. Derved udtrykkes omsorg. Der bliver også bedre mulighed for at løse praktiske problemer i forbindelse med sygefraværet og for at foretage en tidlig indsats for fastholdelse på arbejdspladsen, hvis der er tale om længerevarende sygefravær.

Fraværssamtaler ved gentaget kortvarigt fravær

Medarbejderen indkaldes til fraværssamtale efter flere kortvarige fraværsperioder (flere end tre sygemeldinger à en til tre dages varighed inden for det seneste halve år). Formålet er at nå frem til en aftale om en handlingsplan, der kan løse de arbejdsmæssige problemer og eventuelle trivselsproblemer, der kan give sig til udtryk i gentaget fravær.

Dialogmøde ved sammenhængende fravær ud over 10 arbejdsdage

Formålet er at finde frem til årsagerne til fraværet og få løst de eventuelle problemer, der ligger bag. Den konkrete handlingsplan vil være afhængig af problemstillingen. Det kan for eksempel være nedsat tid i en periode, omplacering til andre opgaver og mulighed for delvis sygemelding. Det afgørende er, at både lederen og medarbejderen tager medansvar for beslutninger og løsninger. Alt efter årsagernes art kan det være vigtigt at skabe kontakt til en ekstern rådgiver, der kan medvirke til problemets løsning.

Rundbordssamtale

Efter fem ugers fravær indkaldes til et statusmøde, hvor formålet er at finde en langtidsholdbar løsning på de problemer, der har ført til fraværet. Løsningen kan være modifikation i opgaver i nuværende job, eventuel omplacering, overgang til fleksjob eller omskoling.

Samtale ved tilbagevenden til arbejdet

Her er formålet at finde ud af, om medarbejderen har behov for modifikation af arbejdsopgaver og løsning af de arbejdsmæssige problemer, der ellers ville kunne føre til overbelastning for eksempel ved ophobning af arbejdsopgaver med risiko for helbredsforringelse og yderligere sygefravær.

Kilde: Personalestyrelsen, Finansministeriet & Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) (2003): “Fokus på nærvær – om at forebygge og nedbringe sygefravær i staten”.