Spring til indhold

Syg 8-22 uger

Fakta:

Inden du har været fraværende i otte uger, fordi du er syg, skal kommunen vurdere, hvordan kontakten mellem dig og kommunen skal være.

Kommunen vil anmode dig om en lægeattest inden den første opfølgningssamtale.

Kommunen skal løbende foretage opfølgning og vurdere, om indsatsen er hensigtsmæssig. Opfølgning sker almindeligvis ved en individuel samtale.

Du bliver indkaldt til samtale hos din sagsbehandler, inden du har været sygemeldt i otte uger.

I særlige situationer kan opfølgning ske via telefon, e-mail eller brev, hvis:

 • Sygdommen forhindrer en personlig samtale
 • Du er i et aktivt tilbud
 • Du er delvis uarbejdsdygtig og derfor har genoptaget arbejdet delvist

Hvis du er alvorlig syg, så kontakt til dig ikke er mulig eller hensigtsmæssig, kan opfølgning foregå uden kontakt til dig. I stedet kan oplysninger indhentes fra læge eller hospital. Det sker via Stand-by ordningen.

Det videre forløb afhænger af, om det forventes:

 1. At du er helt raskmeldt inden for otte uger fra første sygedag (kategori et)
 2. At du er sygemeldt mere end otte uger fra første sygedag (kategori to)
 3. At du er sygemeldt i mere end otte uger, hvor der er andre vanskeligheder end dit helbred. Din sagsbehandler skal vurdere, at der er behov for en tværfaglig indsats, som kan hjælpe dig tilbage til arbejdsmarkedet (kategori tre)

Kommunen skal oplyse dig om, hvorvidt du er kategori to eller tre og forklare hvorfor.

Derefter vil opfølgningssamtalerne med din sagsbehandler fortsætte.

Efter den første samtale vil du komme til samtale hos din sagsbehandler hver fjerde uge.

 • Under din sygemelding vil det løbende blive vurderet, om du fortsat anses for at være uarbejdsdygtig og dermed har ret til sygedagpenge.
 • Vurdering sker ved at se på, hvordan din sygdom påvirker din arbejdsevne.
 • Din sagsbehandler vurderer, om du er uarbejdsdygtig ud fra dit arbejde før sygemeldingen.

Efter tre måneders sygdom sker vurderingen af, om du er uarbejdsdygtig bredt set. Det vil sige, at du bliver vurderet ud fra dit uddannelses- og arbejdsområde, og kommunen ser på, om du vil kunne have andet arbejde inden for det.

Hvis du er ledig og sygemeldt, vil vurderingen af, om du er uarbejdsdygtig være i forhold til de arbejdsområder, som du står til rådighed for.

Gode råd:

 • Det er vigtigt, at du har løbende kontakt med din arbejdsplads, sådan at døren til arbejdspladsen bliver ved med at stå åben, og du har mulighed for at komme tilbage.
 • Hvis du ikke kan vende tilbage, er det vigtigt, at du – så snart du har overskud – begynder at tænke på, hvad du så vil. Usikkerheden og angsten for fremtiden kan være opslidende.
 • En snak med jobcenteret og/eller din fagforening og a-kasse kan hjælpe dig til at lægge planer og tage skridt i en ny retning og til at forbedre din hverdag og dit helbred.